Kontakt

Obchodné údaje:
Sen Viet – vietnamská reštaurácia s. r.o.
Vajanského 2, 901 01 Malacky
IČO: 50 831 933
DIČ: 2120502879
DIČ DPH: SK2120502879

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 118772/B

Tel.: 0950 86 26 76
Email: info@senvietmalacky.sk